1 Bevezető

Amennyiben komplex statisztikai elemzésekre van szükség úgy, hogy ezeknek egy dinamikus alkalmazásból történő összeállítására nincsen idő vagy lehetőség, akkor az előre definiált statisztikai mutatókat különböző területi szinten bemutató „Területi elemzések” alkalmazás a legmegfelelőbb megoldás.

Az alkalmazás segítségével statisztikus által képzett mutatókból országos, regionális, megyei, kistérségi, Budapest kerületei, üdülőkörzet valamint tájegységre vonatkozó területi elemzések készíthetők. Az elemzés a területi szint függvényében, előre meghatározott szakmai kritériumrendszer alapján különböző összehasonlító kartogramokat és diagramokat tartalmaz.

Területi elemzésekTerületi elemzések alkalmazás felülete

Amennyiben a felhasználó a „Területi elemzések” alkalmazásban nem, vagy nem olyan formában találja meg a számára legmegfelelőbb paraméterek alapján elkészített elemzést, ahogyan az a munkájához szükséges, akkor javasolható az Interaktív elemző használata, mellyel ugyan nagyobb időráfordítással, de jóval több, – az elemzés szempontjából fontos – paraméter választható ki s vonható be a különböző lekérdezésekbe.

A területi elemzések alkalmazás gyakorlatilag előre elkészített statisztikai mutatók különböző szempontok szerinti prezentálását teszi lehetővé, melynek részleteit egy konkrét példa megvalósításán keresztül mutatjuk be.