1 Bevezetés

Az alkalmazás célja, térségi területfelhasználási engedély kérelmekhez tartozó területrendezési hatásvizsgálatok és a kérelmek tárgyában hozott határozatok nyilvántartása.

Az alábbi esetekben kezdeményezhető hatósági eljárás:

  • Pontosítás: a területrendezési tervek térségi szabályozása övezeti tervlapjain meghatározott alövezeti határok és a térségi szerkezeti tervben meghatározott infrastruktúra hálózatok nyomvonalainak pontosítására a területrendezési terv keretei között, amennyiben azt a településrendezési terv nem határozza meg,
  • Eltérés: a Tftv. 23/A. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerinti kivételes eltéréshez, azaz abban az esetben, ha a tervhierarchia következő fokozatát képező terv készítése során a törvényben meghatározott eltérési lehetőség túllépésének igénye merül fel,
  • Beillesztés: a Tftv. 23/D. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerinti műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények elhelyezéséhez,
  • Javítás: ha a kormányrendelet 8. §-ának (1) bekezdése szerinti korrekció szükségessége merül, azaz abban az esetben, ha alaptérképi, adatszolgáltatási, szerkesztési, nyomdai hibák, pontatlanságok kijavítása szükséges.

Javítási és pontosítási esetekben az egyszerűsített területrendezési hatósági eljárásról az állami (korábban: területi) főépítész hatósági bizonyítványt ad ki.

Eltérési s beillesztési esetekben a területrendezési hatósági eljárás megyei vagy települési önkormányzat - az illetékességi területén megvalósuló létesítmény esetén -, illetve, ha több érintett van, a megállapodásuk alapján kijelölt helyi önkormányzat kérelme alapján indul. Az állami (területi) főépítész a térségi területfelhasználási engedély iránti kérelemről határozatot hoz.

BejelentkezésBejelentkező felület