1 Alkalmazás célja

Az Interaktív Elemző segítségével a TeIR adatbázisában szereplő statisztikai adatokkal készíthetünk különböző elemzéseket és kombinálhatjuk az előállított kartogramokat (tematikus térképeket) más grafikus fedvényekkel. Az alkalmazás egyedi összetett elemzések végrehajtására, egyedi statisztikai mutatók képzésére, illetve az alapadatok tematikus összegyűjtésére használható oly módon, hogy az egyes adatok és adatkörök egymással kombinálhatók, válaszott területi szintre aggregálhatók és jeleníthetők meg. Az elemzések eredményeit kartogram, diagram és riport formájában képes előállítani a rendszer és az elemzéseket elmenthetjük későbbi felhasználás céljából. A rendszer lehetőséget ad speciális - a területi számjelrendszerben fellelhető - területi egységek, vagyis funkcionális területek, illetve a felhasználó által összeállított egyéb területi egységek vizsgálatára. Az elemzés során felhasználni kívánt területi szűkítő feltételek egyszerre vonatkozhatnak területi egységekre, valamint a leíró adatok értékére (értéktartományára), így biztosítva korlátlan szabadságot a felhasználó számára.

Az Interaktív Elemző alkalmazás használata során olyan mutatókat állíthat elő a felhasználó, amiket más alkalmazások nem tartalmaznak. A TeIR szakrendszer minden egyes modulja, így az Interaktív Elemző is, egy jól megfogalmazott kérdésre adja meg a választ.

Az alkalmazás használatának megkezdéséhez a legelső és legfontosabb elem annak a kérdésnek a megfogalmazása, amelyre választ vár a rendszertől a felhasználó. Előfordulhat, hogy a kérdés megfelelő megfogalmazása több időt vesz igénybe, mint magának a mutatónak az elkészítése és a végtermék előállítása. A kérdésnek mindig tartalmaznia kell az alábbi főbb elemeket azért, hogy a kifejezést egyszerűen elő lehessen állítani:

  • milyen adato(kat)t szeretnék megjeleníteni a végterméken?
  • milyen területi szinten szeretnénk megjeleníteni az eredményeket, másképpen fogalmazva milyen területi szinten szeretnénk az elemzést végezni?
  • szükségünk van-e területi lehatárolásra (pl. csak valamely régió, megye, kistérség, település, stb… érdekel)?
  • melyek azok az egyéb adatok, és a rájuk vonatkozó feltételek, amelyeknek teljesülnie kell a megfelelő eredmény elérése érdekében?
  • milyen vonatkozási évre/időszakra kell az elemzést elvégezni?

Miután megfogalmaztuk a kérdést érdemes a Szabadszöveges metakereső alkalmazás segítségével ellenőrizni, hogy milyen területi szinteken állnak rendelkezésre, illetve rendelkezésre állnak-e a szükséges adatok. Amennyiben van olyan adat, amelyet az alkalmazás nem tartalmaz, javasolt megvizsgálni azt, hogy a rendelkezésre álló adatokból elő lehet-e valahogy állítani.

Tartalomjegyzék kihagyása

Tartalomjegyzék

Beállítások kihagyása

Beállítások